Unik 1600-talsmusik på nätet

Dübensamlingen är en unik samling 1600-talsmusik som tack vare ett gigantiskt digitaliseringsprojekt nu blir tillgänglig för alla intresserade via nätet. Samlingen innehåller 2 300 musikaliska verk av fler än 300 namngivna kompositörer samt flera anonyma verk.

Dübensamlingen donerades 1732 till Uppsala universitets bibliotek av familjen Düben, där fyra av medlemmarna hade tjänst som kungliga hovkapellmästare från 1640 till cirka 1720.

– Materialet visar att det fanns ett omfattande musikaliskt kontaktnät med övriga Europa. I stormaktstidens Sverige var det viktigt att inför omvärlden visa att man var kulturellt medveten vid det svenska kungahovet genom att i olika sammanhang framföra den bästa musiken av framstående kompositörer i Rom, Paris och Lübeck till exempel, säger Erik Kjellberg, professor i musikvetenskap och tillsammans med professorskollegan vid Rochester University, Kerala Snyder, initiativtagare till digitaliseringen av verken.

Samlingen har länge legat orörd i en kista på museum Gustavianum. Tanken att katalogisera och tillgängliggöra den har funnits länge hos Erik Kjellberg och tack vare ett anslag från Riksbankens jubileumsfond kunde arbetet slutföras för några år sedan. Närmare 30 000 notblad har katalogiserats och skannats in. Den 1 september blev databasen tillgänglig, vilket innebär att forskare och musikintresserade över hela världen kan studera kompositionerna – utan att slita på originalen.

– Med projektet har vi också velat väcka intresse för denna musik hos dagens studenter. Arbetet har genererat kurser, uppsatser och en avhandling, vilket känns väldigt roligt, säger Erik Kjellberg.

Dübensamlingen och öppnandet av databasen firas genom ett internationellt musikvetenskapligt symposium på Museum Gustavianum den 7-9 september och en konsert den 7 september då verk ur Dübensamlingen framförs i Helga Trefaldighetskyrkan.

(2006-09-03)