Fotografiska är det svenska museum som flest gillar på Facebook. Därefter kommer ABBA The Museum, Moderna Museet, Skansen och Moderna Museet Malmö. Det visar en sammanställning som Nättidningen Svensk Historia gjort av 179 svenska museer på Facebook.

Svenska museer på Facebook 2014