Läsebok för folkskolan i skola och samhälle

År 1868 utkom den första upplagan av Läsebok för folkskolan, som var en av de första massproducerade svenska läroböckerna. Den fick ett snabbt genomslag och användes i undervisningen på folkskolor, läroverk, lärarseminarier och folkhögskolor. Med hjälp av Folkskolans Läsebok – som den också ofta benämndes – skulle barn och ungdomar lära sig läsa och skriva på modersmålet samt inhämta det mest centrala vad gäller moraliska värderingar och tänkesätt, nationell identitet och geografi, kultur och historia, naturvetenskaplig elementa samt om världen utanför Sverige.

Kort sagt skulle Läsebok för folkskolan forma och utbilda Sveriges unga invånare under en tid kännetecknad av massnationalism, kritik mot Svenska kyrkan, industrialisering, skolpedagogiska reformer och kamp om utökade politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Denna bok handlar om just detta, det vill säga om hur Folkskolans Läsebok under det sena 1800- och tidiga 1900-talet utgjorde ett nationellt bildningsverktyg då motsättningarna mellan ett undersåte- och medborgarsverige alltmer ställdes på sin spets.

Henrik Edgren är docent i historia och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Han disputerade 2005 med avhandlingen Publicitet för medborgsmannavett. Det nationellt svenska i politiska Stockholmstidningar 1810–1831. Edgren har därefter publicerat studier som huvudsakligen handlat om 1800-talets centrala samhällsförändringar i nationella, nordiska och globala sammanhang.

Henrik Edgren:
En kungsådra för nationens samhörighet. Läsebok för folkskolan i det sena 1800- och tidiga 1900-talets skola och samhälle
Nordic Academic Press
Utkom 2024