Ledamöter klara i sanningskommission för det samiska folket

Skallmätning. Professor Gustaf Retzius och samen Fjällstedt från Härjedalen, troligen 1905. Foto: Kungl. Vetenskapsakademien.

Skallmätning. Professor Gustaf Retzius och samen Fjällstedt från Härjedalen, troligen 1905. Foto: Kungl. Vetenskapsakademien.

I dag har ledamöter utsetts till sanningskommissionen som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket.

– Vi behöver öka kunskapen om de historiska oförrätter som begåtts mot urfolket samerna och de trauman som lever kvar idag. Det är grundläggande för att ge samer både kollektiv och individuell upprättelse och för att främja försoning. Ledamöterna kan nu påbörja detta viktiga arbete, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

Sametinget lämnade i juni 2019 över en hemställan till regeringen om att etablera en oberoende sanningskommission. Sametinget har därefter genomfört en förankringsprocess och redovisat områden som samerna anser bör granskas av kommissionen.

Regeringen beslutade i november 2021 att inrätta en sanningskommission som ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning. Regeringen och Sametinget är eniga om behovet av kartläggning och granskning, inte minst som tidigare oförrätter än idag påverkar relationen mellan olika samiska grupper och mellan samer och den svenska staten.

Kommissionens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

Ordförande är, som tidigare beslutats, justitierådet Kerstin Calissendorff. Ledamöterna som utsetts i dag är filosofie doktor Anna-Lill Drugge, professor Gunlög Fur, internationella experten Marie B Hagsgård, professor Patrik Lantto, professor emerita Marianne Liliequist, konstnären Britta Marakatt-Labba, filosofie doktor Bertil Marklund, docent Jonas Monié-Nordin, professor Ulf Mörkenstam, professor emeritus Mikael Svonni, docent Eivind Torp och filosofie doktor Laila Susanne Vars.

(2022-06-03)

Se även Sanningskommission för det samiska folket (2021-11-03)