Nytt värmesystem stänger halva Löfstad slott

Löfstad slott. Foto: Östergötlands museum

Foto: Östergötlands museum

Löfstad slott öppnar som vanligt för säsongen men bakom kulisserna pågår ett omfattande arbete för att bevara byggnaderna från 1600-talet. Slottet har länge haft problem med fukt och installationen av ett nytt värmesystem ska nu skapa ett hållbart inomhusklimat.

I sitt testamente skrev Löfstads sista ägare, Emilie Piper, att slottet och dess inventarier skulle skänkas till Östergötlands museum och bevaras precis som det var. Och så har det också blivit. 1942 blev det museum. Fram till 1960-talet var kakelugnar husets enda värmekälla och därefter installerades element på en av våningarna. Något som inte varit tillräckligt för att hålla fukt och skadedjursangrepp borta.

– Det känns jättebra att detta görs. Det är viktigt för Löfstads framtid. Bergvärme kommer att installeras för att skapa jämn temperatur på alla våningsplan året runt och för att komma åt fuktproblemet ska delar av källaren grävas ur och få ett nytt system för avrinning av dagvatten, säger Niklas Zhou Börjesson som verksamhetsansvarig på Löfstad slott.

Arbetet med det nya värmesystemet kommer att pågå under hela 2024 och tidvis under 2025. För allmänheten håller slottet öppet under helgerna i början av säsongen. Fram till sista juni kommer visningarna som vanligt att innehålla hela slottets historia, men gästerna får se halva slottet och delar av byggnaden som annars inte visas. Under juli och halva augusti är det öppet dagligen och slottet visas på vanligt vis. Från mitten av augusti till november är det återigen helgöppet med visningar av delar av byggnaden.

– Vi står inför ett spännande men också osäkert år. Att göra ett så stort ingrepp i en så känslig miljö som Löfstad slott är förenat med både risker och överraskningar. Vi måste därför vara flexibla och öppna för förändringar av vår verksamhet ifall förutsättningarna ändras. Hoppet är ändå att vi som vanligt ska kunna genomföra Jul på Löfstad i december, säger Niklas Zhou Börjesson.

Löfstad slott uppfördes mellan 1637 och 1660 på släktgodset Löfstad av fältmarskalken Axel Lillie. Byggnaderna och ägorna, som sedan gått i arv genom generationer, har under åren genomgått stora förändringar utifrån respektive ägares åtgärder och en stor brand som drabbade slottet 1750.

Emilie Piper var Löfstad slotts sista ägarinna. Det var också Emilie som genom sitt testamente gjorde Löfstad till museum. Emilie tillhörde den åttonde generationen efter byggherren Lillie och genom att skänka slottet och ägorna till Riddarhuset, samt inventarierna till Östergötlands museum, avslutade hon släktens ägande. I dag drivs Löfstad av museet och är ett av landets mest välbevarade 1600-talsslott. Byggnaderna och godset ägs och förvaltas av Riddarhuset.

(2024-04-18)