Labyrinter under 3 000 år

Till våra mest gåtfulla fornlämningar hör labyrinterna, eller trojeborgarna som de sedan gammalt kallats. Det finns omkring 600 labyrinter i Norden och norra Ryssland, ungefär hälften ligger i Sverige.

De stenlagda figurerna är särskilt vanliga längs kusterna, ofta finner man dem på fiskeskär i yttersta havsbandet. Man gick i dem för att få tur i fisket och med vädret. Men spåren pekar också längre tillbaka, till hednisk tid då labyrinterna tycks ha tjänat som arenor i fruktbarhetsriter. De äldsta kända figurerna är från bronsåldern.

John Kraft har arbetat som ledarskribent på Upsala Nya Tidning och Vestmanlands Läns Tidning.

John Kraft:
Trojas murar. Labyrinter under 3000 år
Badelunda Hembygdsförening/PO Flodbergs förlag
Utkom 2022