Stadsdelen Söder i Jönköping

Stadsdelen Söder – ibland kallad Torpa – i Jönköping växte fram under 1900-talet och den kan på många sätt illustrera den allmänna bebyggelseutvecklingen under hundra år. I denna antologi har tre studier samlats som behandlar var sin epok i Söders historia.

Inledningsvis skildrar Anders Franzen, antikvarie vid Jönköpings läns museum, det skede då stadsdelen Söder etablerades och de tre första decennierna av 1900-talet. Ett fokus för studien är hur första världskrigets bostadskris ledde till att det uppstod alternativ till de privata byggherrarna och hur allmänna och kollektiva ägandeformer introducerades.

Det i kronologin följande avsnittet om stadsdelens utveckling 1930–1945 undersöks av Lars Wängdahl, universitetslektor vid Uppsala universitet. Genom att analysera bebyggelsens exteriörer och planformer söker han mönster som följer eller avviker från de nationella strömningarna under funktionalismen.

Avslutningsvis ger den tidigare stadsbyggnadsdirektören Ingemar Thorsen sin bild av hur efterkrigstiden hanterat och utvecklat stadsdelen. Med egna erfarenheter som en central aktör i samtidens stadsplanering redogör Thorsen för den efterkrigstida bostadsutvecklingen och arkitekturen på Söder.

Anders Franzén (redaktör), Ingemar Thorsén & Lars Wängdahl:
Stadsdelen Söder i Jönköping. Tre artiklar om stadsdelens 1900-talshistoria
Jönköpings läns museum
Utkom 2022