Lund anställer en stadshistoriker

Foto: Per Pixel Petersson

Foto: Per Pixel Petersson

Kommunstyrelsen i Lund har beslutat att en anställa en stadshistoriker. Till denna ska lundabor och fastighetsägare kunna vända sig till med frågor om stadens och Lundabygdens kulturmiljöer och byggda kulturarv.

I november 2022 gav kommunstyrelsen fyra kommunala förvaltningar och Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige, oftast kallat Kulturen, att återkomma med förslag på uppdrag åt en framtida stadshistoriker.

Nu har kommunstyrelsen godkänt förslaget och samtidigt beviljat ett extra anslag på 800 000 kronor om året, vilket en stadshistoriker på heltid väntas kosta.

– I Lunds stadsrum är historien alltid närvarande. Att vi nu inrättar en tjänst som stadshistoriker blir ytterligare sätt att lyfta fram vårt kulturarv, öka dess tillgänglighet för lundaborna och bejaka våra fantastiska kulturmiljöer när Lund växer och utvecklas, säger Rasmus Törnblom (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Stadshistorikerns uppdrag kommer att vara nära kopplat till Kulturen och dess samlingar och arkiv, men också till andra aktörer som hanterar kommunens byggda historia.

I uppdragen ingår att kommunicera kring Lunds historia, bidra till bevarandet av Lunds historia och bedriva stadshistorisk forskning i samarbete med Lunds universitet och andra institutioner. Vidare ska stadshistorikern vara en rådgivande och samverkande part med kommunen i frågor kring stadens kulturmiljö, kulturarv och kulturhistoria, men också vara en rådgivande och samverkande part med lundabor, näringsliv, fastighetsägare och andra aktörer i frågor kring stadens kulturmiljö, kulturarv och kulturhistoria.

– Som kulturchef får jag ofta frågor från lundabor och andra om saker som rör vårt kulturarv och våra kulturmiljöer. Det märks att de frågorna engagerar många. Kompetensen att svara på de frågorna finns hos Kulturen, och nu kan vi tillsammans hitta den person som kan utgöra länken mellan oss och dem, säger Mårthen Mirza, kulturchef i Lunds kommun.

Förhoppningen är uppdraget ska vara i gång den 1 januari 2024. Effekten av satsningen ska utvärderas under 2026.

(2023-04-19)