Sex vågor av inflyttning efter istiden

Kartor från studien ”First encounters in the north: cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia”

Kartor från studien ”First encounters in the north” i Antiquity.

Människor kom till Norden i sex vågor efter istidens slut, redan före de äldsta genetiska spåren av migration. Det antyder en stor nordisk studie som nyanserar bilden av hur Norden befolkades.

Arkeologer från Sverige, Norge, Finland och Ryssland har finkammat regionen efter materiella spår av migrationsvågor söder- och österifrån. Fynden, som de beskriver i artikeln ”First encounters in the north” i tidskriften Antiquity, tyder på sex större vågor redan före det äldsta mänskliga DNA som påträffats i Norden, daterat till 7500 f.Kr.

Läs artikeln på Forskning & Framsteg

(2021-02-13)