Lunds universitet lämnar ut kranium

På begäran av Judiska församlingen i Malmö kommer Lunds universitet att lämna ifrån sig kvarlevorna av en judisk man som förvarats vid universitetet sedan 1879. Det beslutade universitetets rektor Göran Bexell idag. Judiska församlingen skall ta hand om kvarlevorna för att ge den avlidne en värdig begravning enligt judisk sed.

– Den judiska församlingens önskemål väger tungt för oss. Jag ser det som en viktig handling att universitetet lämnar ut kvarlevorna för ett värdigt omhändertagande, säger rektor Göran Bexell.

Universitetet har ställt tre kriterier för utlämnandet och noga prövat att samtliga är uppfyllda. Dessa tre kriterier handlar om att det skall vara styrkt att motivet för att omhänderta kvarlevorna är välgrundat av exempelvis religiösa eller kulturella skäl. Mottagarens legitimitet måste vara klarlagd. Det får alltså inte finnas andra individer eller organisationer som också gör anspråk på dem. Det måste också vara styrkt att mottagaren tar hand om kvarlevorna på ett värdigt sätt.

Vid Lunds universitets historiska museum finns idag kvarlevor från närmare 1400 individer. De flesta har kommit till universitetet genom arkeologiska utgrävningar. Ett mindre antal har kommit i universitetets ägo genom tidigare lagstiftning som innebar att döda personer, som ingen gjorde anspråk på, kunde gå till forskningen. Kvarlevorna kom inte till universitetet av rasbiologiska skäl, vilket inte utesluter att de använts i ett sådant syfte vid senare tillfällen.

Kvarlevorna efter den judiske mannen, som rektor Göran Bexells beslut gäller, kom till Anatomiska institutionen år 1879 efter att mannen tagit sitt liv när han satt i Lunds häkte. Eftersom inga anhöriga gjorde anspråk på kroppen gick den till Anatomiska institutionen för att användas i undervisningen av medicinstudenter.

Kvarlevorna har fram till 1995 förvarats vid Anatomiska institutionen och överfördes då till Historiska museet i samband med att institutionen lades ner. I dag finns de förvarade i universitetets magasin på Gastelyckan.

(2005-02-17)