Lydia Wahlströms doktorsdisputation 1898

Den 15 december 1898 disputerade Lydia Wahlström för vinnande av filosofisk doktorsgrad i historia vid Uppsala universitet. Detta innebar att hon blev den fjärde kvinnan i landet som nådde doktorsgraden och – efter Ellen Fries – den andra i historia.

Lydia Wahlström kom att utföra en betydelsefull insats som historiker, författare och pedagog, och hon intog dessutom en ledande ställning inom den svenska kvinnorörelsen. Hundra år efter disputationen hyllades Lydia Wahlström med ett symposium vid Uppsala universitet kring hennes liv och gärning. De föredrag som hölls vid symposiet har nu också samlats i skriftlig form.

Gunilla Strömholm (redaktör):
Lydia Wahlström. Till hundraårsminnet av hennes doktorsdisputation 1898
Historiska institutionen vid Uppsala universitet
105 sidor, häftad
Utkom 2000