Eric von Rosen i en förgången värld

Eric von Rosen (1879–1948) var den mytomspunne greven på Rockelstad slott i Sörmland, känd för sin samtid som forskningsresande och folkbildare. Han var äventyraren som ledde expeditioner i Sydamerika och Afrika och tidvis var han en av Sveriges mest sålda författare och hans föredrag drog fulla hus.

Men för vår samtid framstår Eric von Rosen som en gåtfull person och hans eftermäle överskuggas av ett ideologiskt vägval. Han uppvisade uttalade sympatier för 1930-talets Hitlertyskland och hade en nära relation till sin svåger Hermann Göring. Nu tecknas för första gången en fullödig bild av människan bakom fasaden. Ur skuggornas glömska framträder en mångsidig personlighet som gjorde avtryck på flera områden: som etnograf, fotograf, samlare, kulturmecenat, godsägare och en tidig värnare av naturen.

Genom brev, dagböcker och en historisk bildskatt stiger vi in i en förgången värld befolkad av några av Sveriges ledande adelsfamiljer och kulturpersonligheter.

Läsaren möter bland andra Sven Hedin, Tyra Kleen, Erland Nordenskiöld, Evert Taube och Emil Zilliacus, alla med en särskild relation till greven på Rockelstad. Stort utrymme får även hustrun Mary, född Fock, och deras långa äktenskap som inrymde både passion och brutna löften.

Biografin ger också ny kunskap om von Rosens kontakter till det nazistiska Tyskland – en mer invecklad historia än vad som tidigare varit känt. Boken har ett förord av Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Christer Lindberg är professor emeritus i socialantropologi vid Lunds universitet och docent i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Han disputerade 1994 med en avhandling om pionjäretnografen Erland Nordenskiöld och har forskat på institutionaliseringen av ämnet antropologi.

Christer Lindberg:
Eric von Rosen. I en förgången värld
Bokförlaget Stolpe
Utkom 2023