Maglarps nya kyrka får rivas

Hammarlövs församling får riva Maglarps nya kyrka utanför Trelleborg. Regeringsrätten som prövat frågan medger att kyrkan har ett kulturhistoriskt värde, då den i motsats till flertalet andra kyrkor är oförändrad sedan den byggdes, men menar ändå att skäl ej ges för att avslå rivningstillstånd.

– Att riva kyrkor har inte skett i Sverige sedan 1800-talet. Regeringsrättens dom kan få stora konsekvenser för det svenska kyrkliga kulturarvet, då den blir prejudicerande, säger en bedrövad Thomas Romberg, länsantikvarie i Skåne.

Både länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har framhållit de kulturhistoriska värden som Maglarps nya kyrka har. Enligt länsstyrelsens uppfattning har Regeringsrätten inte tagit hänsyn till detta i sin dom. Regeringsrätten var dock inte enig. Ett av regeringsråden har anfört skiljaktig mening.

Maglarps nya kyrka är ett av de sista kyrkobyggena under den stora kyrkobyggnadsperioden i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bakom kyrkan stod den kände arkitekten Harald Boklund. Kyrkan i Maglarp är den enda han ritade sedan han blev självständig arkitekt. Kyrkan började byggas 1907 och stod färdig för invigning 1909.

Den sista gudstjänsten hölls i Maglarps kyrka 1976. Hammarlövs kyrkliga samfällighet har ansökt om att få riva kyrkan eftersom det skulle kosta 30 miljoner kronor att renovera den.

– Man har ju inte hur mycket pengar som helst. Kyrkans grund-läggande idé är ju inte att vårda byggnader, säger kyrkorådets ordförande Birgitta Sjögren till Sveriges Radio Malmö.

I december 1999 fattade länsstyrelsen beslut om att Maglarps nya kyrka inte fick rivas. I maj 2000 gav regeringsrätten prövningstillstånd och efter fem år har ärendet nu avgjorts.

(2005-06-14)