Beslut om Riksantikvarieämbetets omlokalisering

Regeringen fullföljer överenskommelsen med stödpartierna om Riksantikvarieämbetets omlokalisering. I dag har Riksantikvarieämbetet fått i uppdrag att lokalisera motsvarande 140 heltidstjänster till Gotland.

De delar av verksamheten som skall lokaliseras till Gotland avser förmedling och tillgängliggörande, information, registerverksamhet inklusive uppbyggnad och utveckling av informationssystem, olika stödfunktioner, konservering och vård av byggnader och föremål, samt ledningen för avdelningen för arkeologiska undersökningar. Övrig verksamhet kommer att bedrivas som tidigare. Det innebär bland annat att myndighetens ledning, myndighetsarbete, arkiv och bibliotek blir kvar i Stockholm.

– Det är bra att beslutet är klart så att vi nu fullt ut kan planera etableringen av verksamheten på Gotland. Jag ser dock stora problem framför oss, men hoppas att en omlokalisering även kan ge nya förutsättningar för Riksantikvarieämbetet, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Omlokaliseringen ska påbörjas under 2007 och vara avslutad senast den 31 december 2008.

(2005-06-02)