Arkeolog och språkvetare får Oscarspris

Uppsala universitets Oscarspris tillfaller i år arkeologen Neil Price och språkvetaren Leelo Keevallik. Oscarspriset ges till understöd för yngre forskares författarverksamhet och utgörs av årsräntan från en donation som universitetet fick av Oscar II i samband med 400-årsjubileet 1877.

Neil Price är universitetslektor i arkeologi och i sin avhandling från 2002 undersöker han mentala och religiösa aspekter inom skandinavisk vikingakultur, men även från andra geografiska områden. Han har skrivit om schamanism, och även intresserat sig för arkeologi vid slagfält och i samband med förintelselägren. Neil Price får priset för ”sina nyskapande tvärvetenskapliga arbeten med inslag av arkeologi, historia, filologi och religionshistoria som visar på uppslagsrikedom, källkritisk försiktighet och sammanhållen analys”.

Leelo Keevallik är forskare vid avdelningen för finsk-ugriska språk och får priset för sin nydanande forskning inom den interaktionella lingvistiken.

De båda pristagarna får dela på 77 000 kronor. Priset delas ut vid vinterpromotionen 2006.

(2005-06-12)