Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall

Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686) är en av det svenska 1600-talets mest kända och uppburna adelsmän. Hans liv utspelade sig då Sverige stod på höjden som stormakt i Europa. Han var aristokratins mest lysande stjärna och representerade en typ av aristokrati som Sverige inte skådat tidigare.

Historien om Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall utspelar sig under loppet av tre monarker och speglar ett aristokratiskt tidevarv utan motstycke. Som statsman, godsägare, mecenat och en kulturens furste levde han länge ett glimrande liv som aldrig tycktes vilja klinga av. Få personer i vår historia är så skandalomsusad som Magnus Gabriel De la Gardie.

Den här populärhistoriskt inriktade boken ger inblickar i hans liv med fokus på tiden från 1640-talet fram till hans död 1686. Samtidigt ges kulturella inblickar i 1600-talets förändrade svenska samhälle där De la Gardie framstår som en aristokrat av europeiskt snitt och i krig och fred försökte leva som en kung men slutade som en fallen jätte.

Peter Ullgren är författare, docent och lektor i historia vid Linköpings universitet. Han har skrivit flera böcker om stormaktstidens samhälle och kultur, exempelvis Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Det stora nordiska kriget 1700–1721. En berättelse om stormakten Sveriges fall och Hemligheternas brödraskap. Om de svenska frimurarnas historia.

Peter Ullgren:
En makalös historia. Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall
Norstedts
Utkom 2015