Magnus Ladulås återbegravd

Vid en stillsam ceremoni i fredag återförslöts Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan. Officianter vid ceremonin var domprost Åke Bonnier, överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark och den katolske biskopen i Stockholm, Anders Arborelius. Närvarande var också landshövding Per Unckel.

Kopparskrinen från 1916 lyfts ner i graven. Foto: Ray Wahlsten, Stockholms medeltidsmuseum

Kopparskrinen från 1916 lyfts ner i graven.
Foto: Ray Wahlsten, Stockholms medeltidsmuseum.


Under den korta ceremonin läste Bonnier och Lönnermark ett par utvalda bibelord samt ledde den lilla församlade skaran i Herrens bön. Därefter rullades det tunga marmorlocket slutgiltigt över graven och biskop Arborelius lyste frid över kvarlevorna av Magnus Birgersson och hans familj.

Sedan den 12 april har ett intensivt forskningsarbete pågått i kyrkan med provtagningar för bland annat DNA-analys, C14-datering och isotopanalys. Benen har också röntgats och osteoporosmätts på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De första analysresultaten kommer att finnas tillgängliga redan under sommaren medan andra, till exempel resultaten av DNA-analysen, låter vänta på sig ett tag till.

Locket skjuts på. Foto: Ray Wahlsten, Stockholms medeltidsmuseum

Locket skjuts på av Solveig Marchner, Leif Lindén, Frida Lindfors och Marcel Müller.
Foto: Ray Wahlsten, Stockholms medeltidsmuseum.


Hela arbetet har dokumenterats av Svea television, vilket kommer att resultera i en dokumentär i SVT:s Vetenskapens värld under hösten 2011. Det fortsatta vetenskapliga arbetet och resultat kommer att rapporteras kontinuerligt på projektets blogg.

(2011-05-11)