Tekniska museet är årets museum

Tekniska museet

Tekniska museet i Stockholm får priset Årets museum 2016. I motiveringen står bland annat att museet genom ett framgångsrikt förnyelsearbete och brukarorienterat fokus har lyckats uppnå målsättningen att vara ”alla små geniers favoritställe”.

Bakom utmärkelsen, som i år delas ut för tjugonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums).

– Tekniska museet är ett utmärkt exempel det förnyelsearbete som pågår runt om på landets museer. De utmanar den traditionella bilden av vad museer gör och visar tydligt att museerna kan göra skillnad på riktigt, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

I sin motivering lyfter juryn särskilt fram att Tekniska museets inkluderande perspektiv och brukarorienterade fokus utvecklat hela verksamheten samtidigt som det gynnat både medarbetarutveckling och entreprenörskap på ett nyskapande sätt. Genom ett framgångsrikt förnyelsearbete har museet lyckats uppnå målet att vara ”alla små geniers favoritställe”.

– ”Alla små geniers favoritställe” har genom utvecklandet av museiupplevelsen till edutainment och genom sitt inkluderande perspektiv JAMMT (jämställdhet, arbetsmiljö, miljö, mångfald, tillgänglighet) lyckats förnya museiverksamheten på ett slagkraftigt och strategiskt sätt. Tekniska museet är innovativt, utforskande och kunskapsbaserat, en förebild såväl nationellt som internationellt, säger Charlotta Jönsson, styrelseledamot i Svenska ICOM och juryledamot.

Tekniska museet tog emot utmärkelsen Årets museum 2016 på Linköpings Konsert & Kongress under invigningen av Museernas Vårmöte som i år hålls i Linköping och Norrköping 19-21 april. Priset, ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom, delades ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Tidigare pristagare
2015: Marinmuseum
2014: Göteborgs stadsmuseum
2013: Jamtli
2012: Kulturparken Småland
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet

(2016-04-19)