Nu får Varbergs fästnings äldsta historia skrivas om. Fästningen byggdes som en klassisk borg redan från början, visar upptäckten av grundmurar vid grävningar inför fjärrvärmeanslutning. [Hallands Nyheter]

https://www.hn.se/nyheter/varberg/f%C3%A4stningens-historia-m%C3%A5ste-skrivas-om-1.3389205