Det nyinrättade Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet har fått ett anslag på cirka sju miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och ett på närmare två miljoner kronor från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser.

Pengarna skall användas dels för att utveckla ett nationellt och internationellt utbyte, dels för att finansiera ett fyraårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt kallat "Öst–Väst. Intellektuella beröringspunkter mellan Persien och Västeuropa under medeltiden" samt slutföra forskningsprojektet "Svenska lärare vid utländska universitet under medeltiden".

Deltagande forskare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet är Olle Ferm, Hossein Sheiban och Cordelia Hess. Olle Ferm är professor i medeltidshistoria och föreståndare för Centrum för medeltidsstudier.