Människor och medicin över gränserna förr och nu

I sjutton fallstudier beskriver forskande författare hur nationella, kulturella, professionella och personliga gränser överskridits i svensk medicinhistoria. De berättar om museala kuriositeter, medicinturism, vetenskaplig källarverksamhet, smittande rakborstar, läkaren som patient och mycket mera. Dåtida företeelser relateras till nutida hanteringar och värderingar.

Författarna i Främmande nära är Motzi Eklöf, Hjalmar Fors, Karl Gratzer, Kristina Gustafsson, Ann Gustavsson, Dan Jibréus, Lena Lennerhed, Olof Ljungström, Daniel Normark, Anders Ottosson, Håkan Tunón och Jonatan Wistrand.

Förra året utkom antologin Humanimalt. Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu i samma serie.

Motzi Eklöf (redaktör):
Främmande nära. Människor och medicin över gränserna förr och nu
Exempla Förlag
Utkom 2021