Maria Jansén ny chef för Statens historiska museer

Regeringen har i dag utsett Maria Jansén till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Jansén tillträder den 20 augusti 2012.

– Jag är glad att vi har kunnat rekrytera Maria Jansén till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hon har som chef för Östergötlands museum framgångsrikt utvecklat verksamheten, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Maria Jansén har en fil.kand från bebyggelseantikvarisk utbildning vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och en master i Museum and Gallery Management från City University i London.

Maria Jansén är sedan 2006 chef för Östergötlands museum och har dessförinnan bland annat varit utredare vid Riksantikvarieämbetet. Maria Jansén är ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötland och Statens musikverks insynsråd. Jansén är även ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer.

– Jag är oerhört stolt och inspirerad över att ha fått det här uppdraget. Den historiska dimensionen behövs i dagens samhälle och här har Statens historiska museer en viktig roll att fylla, säger Maria Jansén.

Maria Jansén efterträder Lars Amréus som den 1 mars 2012 blev riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Stabschefen Åsa Magnusson vikarierar som överintendent och chef för Statens historiska museer fram tills att Maria Jansén tillträder.

I myndigheten Statens historiska museer ingår Historiska museet och Kungliga myntkabinettet.

(2012-04-12)