Under däck handlar om liv och död, strapatser och människoöden på tre berömda skepp.

Kung Henrik VIII:s mäktiga skepp Mary Rose förliste när det avvärjde ett franskt försök att invadera England 1545. Vasa sjönk i Stockholms hamn på sin jungfruresa 1628. Regalskeppet Kronan exploderade under ett av Östersjöns största sjöslag 1676. Alla tre skeppen har bärgats i modern tid – och en värld från det förflutna stiger till ytan.

I boken får läsaren följa livet ombord på de tre skeppen. Doft av tjära, stank från hålskepp och otvättade män och avbruten sömn på hårda däck. Storm eller stiltje, råkyla eller pressande hetta. Strid, skräck, sjukdom och död. Detta var villkoren för sjöfolk och soldater under 1500- och 1600-talen. Både de sjukdomar som förekom ombord och tidens läkekonst presenteras på ett ingående sätt.

Katarina Villner har arbetat på Vasamuseet och forskat om läkekonsten ombord på dåtidens seglande örlogsskepp. Hon har varit informationschef för Statens maritima museer där Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona ingår.

Katarina Villner:
Under däck – Mary Rose – Vasa – Kronan
Medströms Bokförlag/Vasamuseet
Utkom i mars 2012