Ny kunskap om gammal kyrkplats

Under våren startade ett forskningsprojekt kring den nedbrunna medeltidskyrkan i Södra Råda. Syftet är att ta reda på mer om kyrkplatsen och om området runtomkring. Nu finns möjligheter att få fram helt ny kunskap – bland annat genom arkeologiska undersökningar.

Under maj och juni skall det medeltida skriftliga materialet i arkiven gås igenom och de historiska kartorna analyseras och digitaliseras. En omlandsstudie påbörjas, där arkeologiska och skriftliga uppgifter vävs samman. Dessutom skall kyrkogården undersökas tekniskt med markradar.

Sedan den 15 maj pågår dokumentation av brandresterna. De föremål som inte redan plockats bort ska lägesbestämmas och plockas in. Om allt går enligt planerna kommer kyrkplatsen att provgrävas. En arkeologisk förundersökning skall ge underlag till planeringen av en större utgrävning i höst eller nästa år. Det går inte att avgöra exakt hur den ska utformas förrän resultaten från de förberedande insatserna är klara.

Undersökningarna i Södra Råda sker i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Västergötlands museum och Värmlands museum. Fältarbetet leds av personal från RAÄ UV Öst i Linköping. Arbetet följs upp och styrs av en grupp med representanter från Amnehärads församling, Gullspångs kommun, Södra Råda hembygdsförening, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västergötlands Museum och Kungliga Vitterhetsakademin.

På Södra Råda kyrkplats stod troligen en kyrka redan på 1200-talet, kanske ännu tidigare. I början av 1300-talet byggdes en timmerkyrka i Södra Råda. På grund av sitt kulturhistoriska värde inköptes Södra Råda gamla kyrka av staten år 1859. Kyrkan totalförstördes av en brand natten till den 12 november 2001.

(2002-05-22)