Slaget vid Baggenstäket 1719 har troligen inte alls gått till som det står i källorna. Det menar arkeologer och historiker som just nu jobbar för fullt med metalldetektorer och dykare på platsen. Målet är att skriva om historien så att den stämmer bättre med verkligheten. [SvD]

https://www.svd.se/marken-avslojar-slaget-vid-baggenstaket