Svenskt krigsfartyg återfunnet utanför Karlskrona

Hon exploderade utanför Karlskrona 1793 och har sedan dess legat glömd på havets botten. Nu är hon återigen lokaliserad tack vare Marinmuseums intendent Hans Lineskär. Det handlar om linjeskeppet Dygden, ett av Sveriges främsta krigsfartyg.

Den 29 juni 1793 drabbas det svenska linjeskeppet Dygden av det som är alla sjömäns stora skräck – elden kommer lös och når krutdurken. Fullt rustad och vid ankar strax utanför Karlskrona exploderar skeppet som några år tidigare deltagit i det framgångsrika sjökriget mot Ryssland. Det sjunker snabbt till botten på 15 meters djup.

Vad som hände sedan är dolt i historiens dunkel. Efter olyckan föll platsen i glömska och fram tills nu har man inte känt till Dygdens exakta position. Det enda man vetat är att galjonsbilden bärgades strax efter förlisningen. Den går i dag att se på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Hans Lineskär är intendent på Marinmuseum i Karlskrona och det var han som återigen lokaliserade Dygden. Efter att ha studerat dokument och gamla sjökort i flera år drog han slutsatsen om var skeppet borde ligga, därefter gjorde marinen i Karlskrona sökningar på platsen med minröjningsfartyget HMS Sturkö.

– Det var inga större svårigheter att ringa in var hon fanns i det läget, vraket hittades nästan direkt av marinen som skickade ner dykare för att filma vrakplatsen, berättar Hans Lineskär.

Enligt Lineskär är Dygden ovanlig, hon är det enda av skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapmans linjeskepp som finns kvar i svenska vatten. Omständigheterna som fick henne att förlisa är också viktiga i sammanhanget.

– Alla andra 1700-talsvrak i Karlskronas skärgård är tömda på innehåll eftersom de sänktes medvetet för att skapa avspärrningar och hinder under vattenytan. Dygden var däremot ett fullt utrustat örlogsskepp när hon sjönk. Därför bör det finnas en hel del föremål och även kvarlevor efter omkomna besättningsmän i vraket, säger Hans Lineskär.

Marinmuseums chef, Richard Bauer, tycker att fyndet är både intressant och spännande. Även om fartygstypen är väldokumenterad tack vare bevarade modeller och ritningar så finns det annat som kan vara värt att utforska enligt museichefen.

– Vi vet att af Chapmans skepp hade speciella kanoner. Kanske finns sådana kvar under däck. Dessutom kan man tänka sig att det finns konstutsmyckningar, ornamentik och olika slags utrustning ombord. Allt sådant återstår nu att ta reda på, säger Richard Bauer.

Linjeskeppet Dygden byggdes på örlogsvarvet i Karlskrona som ett av tio systerfartyg och sjösattes 1784. Hon deltog bland annat i sjökriget mot Ryssland 1788-1790. Fartyget konstruerades av den kända skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af Chapman. Ritningarna finns bevarade hos Statens maritima museer och flera modeller som visar hennes fartygstyp finns att se på Marinmuseum.

(2010-04-14)