Mästerliga metaller

Kalmar läns museum
15 februari – 31 december 2023

”Välkommen in i en glänsande värld av mästerliga metaller! Låt ögat njuta av glittrande skapelser och ge dig själv en liten guldkant på vardagen!”

I utställningen Mästerliga metaller får ögat njuta av föremål som glimmar och av alla tiders gediget hantverkskunnande. Här tar besökarna del av berättelserna kring föremål, traditioner, symboler och metallhantverkare förr och nu. Allt med en koppling till den rika skatt av metallföremål som har funnits och finns i våra kyrkor och som är en viktig del av vårt kulturarv. Kalmar läns museum visar ett trettiotal unika, kyrkliga metallföremål från museets samlingar samt ett par inlånade. Många av dem visas nu för första gången.

Utställningen är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Växjö stift och Kalmar läns museum. Den bygger på boken Metaller i helig tjänst, utgiven av stiftet 2019. Boken var resultatet av en skadeinventering av metallinventarier som genomförts av länsmuseets konservatorer i kyrkorna i Växjö stift 2007–2020.