Nomineringarna klara till Årets museum 2023

Livrustkammaren, Trelleborgs museer och Östergötlands museum.

Livrustkammaren, Trelleborgs museer och Östergötlands museum.

Livrustkammaren, Trelleborgs museer och Östergötlands museum är nominerade till utmärkelsen Årets museum. Sveriges Museer och Svenska ICOM står bakom utmärkelsen som delas ut av kulturminister Parisa Liljestrand under museernas vårmöte i Västerås i april.

– I våra nomineringar lyfter vi fram tre museer som visar mod i kreativa och nyskapande produktioner samtidigt som de värnar om kvalitet, kunskapsbygge och att jobba inkluderande. Det är tre inspirerande museer som juryn ser fram emot att besöka i det fortsatta arbetet med att kora Årets museum 2023, säger Lisa Månsson, juryordförande Årets museum samt överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet.

Alla har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn samt besöksnäringen. Bland de föreslagna kandidaterna har juryn nominerat tre finalister som man nu kommer att besöka för att få bättre inblick i deras respektive verksamheter.

Vinnaren av Årets museum 2023 tillkännages på museernas vårmöte den 25 april i Västerås. Vandringspriset, som består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom, delas ut av kulturminister Parisa Liljestrand. Förra året utsågs Nationalmuseum till Årets museum 2022.

Juryns motiveringar:

Livrustkammaren
”Utifrån sin kraftfulla vision att tillgängliggöra Sveriges kungliga historia för alla arbetar Livrustkammaren nyskapande och innovativt. Museets vision har bland annat tagit sitt uttryck i flera engagerande tillfälliga utställningar, digitala magasinsvisningar och den träffsäkra närvaron i sociala medier. Alltid modigt och med besökarna i fokus.”

Trelleborgs museer
”Trelleborgs museer har i flera projekt och utställningar visat hur de vågar bryta ny mark genom att arbeta i nya inkluderande processer. Museerna är en relevant och angelägen mötesplats tack vare den generösa involveringen av civilsamhället. Nyskapande museipedagogik och fokus på språkutveckling gör dessutom att museerna når även våra yngsta medborgare.”

Östergötlands museum
”Östergötlands museum har under de senaste åren ömsat skinn, en förändringsresa som inspirerar. Museet arbetar aktivt och med kvalitet för att nå ut brett och sänka trösklarna. Här erbjuds kunskapsupplevelser som överraskar och en arena för samhällsfrågor. Museet jobbar framgångsrikt och på vetenskaplig grund i samarbetsprojekt som skapar engagemang och nyfikenhet.”

Juryn för Årets museum 2023 består av ordföranden Lisa Månsson, överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet, Pontus Forslund, enhetschef vid Göteborgs museer och konsthall, Susanna Pettersson, överintendent vid Nationalmuseum, Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare vid Berättarministeriet och Lassi Patokorpi, museichef vid Raseborgs museum.

International Council of Museums (ICOM) är en organisation för museer och museianställda, bildad 1946, med formell status inom UNESCO. Globalt organiserar ICOM mer än 20 000 museer i 136 länder. Svenska ICOM-kommittén har drygt 900 individuella och institutionella medlemmar.

(2023-02-17)

Se även Nationalmuseum är Årets museum 2022 (2022-04-26)