Sedan 1996 har Kungliga Biblioteket, som första bibliotek i världen, samlat in material från internet för framtida forskning. Nu tar projektet Kulturarw3 en paus och arkiveringen upphör under 2010. [SvD]

https://www.svd.se/kb-slutar-samla-in-digitalt-material