Riksarkivet och Livrustkammaren satsar på öppen data

Innovationsmyndigheten Vinnova ger sex miljoner kronor i bidrag till 22 projekt för att stimulera processen att publicera mer öppen data. Bland dem som får pengar finns Riksarkivet och Livrustkammaren.

Många kommuner, myndigheter och företag har stora databaser vars innehåll kan vara svårt att komma åt för utomstående. Vinnova vill göra rådata mer tillgängligt så att företagare, forskare, privatpersoner och media snabbare och mer effektivt skall kunna komma åt informationen och skapa nya tjänster och lösningar med hjälp av innehållet.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) får 290 000 kronor för att tillgängliggöra hela sitt gemensamma bildarkiv, högupplöst och gratis. Till årsskiftet är det tänkt att den nya bildförmedlingstjänsten ska vara i bruk.

Bilderna kommer att vara märkta med licensen CC-BY-SA, vilket betyder att vem som helst får använda dem, även för kommersiella syften, bara de anger fotograf och inte förvanskar bilden. Museimyndigheten vill på det här sättet föregripa en förväntad skärpning av det så kallade PSI-direktivet, där delar av museernas material hittills har undantagits från offentlighetsprincipen. Från årsskiftet är det troligt att detta undantag tas bort och LSH bejakar den utvecklingen.

– Resultatet av projektet Öppet bildarkiv är ökad kvalitet och en större möjlighet att använda och vidareanvända informationen från LSH för till exempel skolelever som vill använda bilder i ett skolarbete, innovatörer som vill bygga användbara appar eller forskare som kan studera föremål på nära håll via högupplösta bilder. Via svenska och europeiska kulturarvsportaler sprids informationen vidare och kan användas internationellt på sätt som vi själva inte kan förutse, säger Karin Nilsson, chef för museernas gemensamma enhet Digitala museet.

Riksarkivet får 50 000 kronor för att publicera historisk data kring alla svenskar som har mönstrat. I ett pilotprojekt skannas INSARK-databasen, som ingår i arkivet efter Värnpliktsverket och innehåller data från mönstringen inför värnplikten. Dessa data är mycket efterfrågad av forskarsamhället i synnerhet inom det medicinska området. Riksarkivet räknar med att publicera resultatet i november/december 2012.

Lärdomar ur pilotprojektet skall sedan använda för att i framtiden tillgängliggöra data ur fler av Riksarkivets digitala samlingar.

(2012-06-15)