Nordiska museet delade ut medalj för hembygdsvårdande gärning

Nordiska museet. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

På Nordiska museets högtidsdag den 24 oktober delade museet ut medalj för hembygdsvårdande gärning samt stipendium från Mats Rehnbergs minnesfond.

Årets medaljör för hembygdsvårdande gärning är Robert Nilsson som under årtionden verkat för fjällkorasens fortlevnad. Robert Nilsson är ordförande i Föreningen Svensk Fjällrasavel och utgivare av tidskriften Fjällkon och boken Fjällkon – historik, avel och framtid (2007). Genom dessa kanaler har han genom åren spridit kunskap om, lett och förnyat avelsarbetet samt inspirerat och utbildat bönder och institutioner över hela landet.

Medaljen instiftades på Skansens 50-årsjubileum den 30 augusti 1941. Den utdelas av Nordiska museets nämnd för att hedra insatser inom kulturminnesvården. Utlysningen går ut till länsstyrelser, länsmuseer och hembygdsförbund, som i sin tur inkommer till Nordiska museets nämnd med nomineringar.

Stipendium från Mats Rehnbergs minnesfond tilldelades 2018 Karl Ström, doktorandstudent i etnologi vid Stockholms universitet, för studiet av värden i unga rekryters möte med den militära grundutbildningen och svenska armén. Vid professor Mats Rehnbergs bortgång instiftades en fond vars ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning. Stipendiet är ett stöd för unga forskare eller studeranden i etnologi med anknytning till Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet.

(2018-10-24)