Olov Thunman årets historielärare

Historieläraren Olov Thunman på Hammargymnasiet i Sandviken har fått utmärkelsen Alla Tiders Historielärare 2005.

– Det här är en trevlig belöning för 33 år i historieämnets tjänst och för de fina resultat som elever har presterat tillsammans med mig. Eleverna är mina närmaste arbetskamrater, och det är tillsammans med dem jag kan göra ett gott arbete, kommenterar Olov Thunman.

Olov Thunman - Alla tiders historielärare 2005

Pristagaren Olov Thunman. Foto: Mattias Marcusson.

Olov Thunmans intresse för historia väcktes redan på mellanstadiet. Under gymnasietiden fördjupades intresset tack vare hans lärare Lennart Ödeen, som än idag skriver historiska krönikor i Gävle Dagblad.

Att eleverna trivs med Thunman märks tydligt. Nomineringen berättar om inspirerande lektioner, respekt, och viktiga insikter om sammanhanget mellan då och nu. Den berättar också om de studie-resor Olov arrangerar, till exempel ”I Förintelsens fotspår” i Berlin och ”I Arns fotspår” i Västergötland. Han har också ända sedan 1980-talet arrangerat besök av Ferenc Göndör som berättar om sitt liv och tiden i koncentrationsläger för såväl elever som övriga Sandvikenbor.

Den 16 september öppnar De Svenska Historiedagarna i Västerås. Då finns Olov på plats för att motta sitt pris.

– Det ska bli ett nöje att få träffa en lärare som bevisligen håller historielektioner som är något långt utöver det vanliga, och som så starkt bidrar till att hålla vår historia levande, säger Sirpa Sternad, avdelningschef på Gleerups Utbildning i Malmö.

Det är Gleerups Utbildning som tillsammans med De Svenska Historiedagarna instiftat det årliga priset på 20 000 kronor.

(2005-09-09)