Medaljörer och stipendiater på Nordiska museets 150-årsdag

Medaljörer och stipendiater på Nordiska museet 2023. Foto: Jezzica Sunmo/Nordiska museet

Medaljörer och stipendiater på Nordiska museet 2023. Foto: Jezzica Sunmo/Nordiska museet

I samband med Nordiska museets högtidsdag den 24 oktober delar Nordiska museet årligen ut Hazeliusmedaljen, Medalj för Hembygdsvårdande gärning samt stipendier från Harald Hvarfners minnesfond och Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare. I år var det även museets 150-årsdag.

Hazeliusmedaljen i guld 2023 tilldelades Leif Magnusson, tidigare chef för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum som i dag heter Mångkulturellt centrum – MKC.  Han fick medaljen ”för sitt synnerligen förtjänstfulla arbete under 35 år med att bygga upp och vidareutveckla en tvärvetenskaplig och folkbildande kunskapsinstitution, Mångkulturellt centrum, som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.”

Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”har inlagt direkt förtjänst om museets verksamhet”. Hazeliusmedaljen präglades första gången 1893 och överlämnades i guld till Artur Hazelius i samband med hans 60-årsdag den 30 november. Medaljerna finns numera i valörerna guld, silver och brons. I år delade Nordiska museet ut Hazeliusmedaljen i guld.

Medaljen för Hembygdsvårdande gärning 2023 tilldelades Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson samt Stefan Östberg. ”Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson, tilldelas Medaljen för Hembygdsvårdande Gärning för att förtjänstfullt och enträget ha kartlagt och dokumenterat alla väckelsens hus i Värmland, vilket resulterat i praktverket Väckelsens hus i Värmland. Tack vare kartläggningen av de 700 husen bidrar författarna till förståelsen och bevarandet av denna del av vårt byggda kulturarv, inte bara i Värmland utan i landet som helhet.” Timmermannen och snickaren Stefan Östberg fick tilldelades medaljen ”för sitt långvariga och starka engagemang för den historiska timmermanskulturen i Dalarna, dels genom sin roll som folkbildare och informatör om de historiska byggnadernas värden och betydelse för en långsiktig och hållbar byggnadskultur, dels genom att utbilda timmermän i att ta hand om historiska timrade byggnader.”

Medaljen för Hembygdsvårdande gärning instiftades på Skansens 50-årsjubileum 1941. Den delas ut av Nordiska museets nämnd för att hedra insatser inom kulturminnesvården. Utlysningen går till länsstyrelser, länsmuseer och hembygdsförbund, som i sin tur inkommer med nomineringar.

Resestipendium ur Harald Hvarfners minnesfond gick till Sofia Breimo, masterstudent i etnologi vid Uppsala universitet och till kommunikationsenheten på Nordiska museet. Stipendium ur Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare tilldelades Ebba Vikdahl, doktorand i etnologi vid Stockholms universitet.

(2023-12-06)

Se även Nordiska museets medaljörer och stipendiater 2022 (2022-11-01)