Nordiska museets medaljörer och stipendiater 2022

Ulla-Karin Warberg, Britt-Marie Borgström, Sören Klingnéus, Sanne Houby-Nielsen, styresman för Stiftelsen Nordiska museet, Samuel Thelin, Mats Guldbrand, Susanne Beckmann och Lars Gahrn. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

Ulla-Karin Warberg, Britt-Marie Borgström, Sören Klingnéus, Sanne Houby-Nielsen, styresman för Stiftelsen Nordiska museet, Samuel Thelin, Mats Guldbrand, Susanne Beckmann och Lars Gahrn. Foto: Peter Segemark/Nordiska museet

Vid Nordiska museets högtidsdag den 24 oktober utdelades Hazeliusmedaljen, medalj för Hembygdsvårdande gärning samt stipendier från Harald Hvarfners minnesfond och Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare.

Hazeliusmedaljen i guld 2022 tilldelades Mats Guldbrand, utbildad civilekonom och verksam som styrelseordförande i L E Lundbergföretagen AB. Han fick medaljen ”för sitt synnerligen förtjänstfulla arbete som placeringsrådets ordförande. Guldbrands välvilja till museet har varit av stor vikt och han har genom sitt mångåriga arbete i placeringsrådet bidragit med kunskap och engagemang som har haft avgörande betydelse för stiftelsens placeringars stabilitet och utveckling.”

Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd” eller gjort insatser inom kulturminnesforskningen. Hazeliusmedaljen präglades första gången 1893 och överlämnades i guld till Artur Hazelius i samband med hans 60-årsdag den 30 november. Medaljerna finns numera i valörerna guld, silver och brons, i år delas Hazeliusmedaljen ut i guld och brons.

Hazeliusmedaljen i brons 2022 tilldelades Britt-Marie Borgström, museipedagog vid Jamtli i  Östersund. Britt-Marie Borgström är en av skaparna till Tidsresemetodiken och författare av handboken Tidsresan.

”Britt-Marie Borgström var en drivande motor i starten av barnverksamheten vid Jamtli Historieland och det var i detta sammanhang som hon började inse kraften som ligger i att använda leken som verktyg för att förstå sin hembygd och sin historia. Med friluftsmuseet som inramning har hennes huvudfokus alltid varit företrädesvis folkets historia med etnologin som utgångspunkt. Britt-Marie Borgström har under många år brunnit för att skapa särskilda lek & lärmiljöer med fokus på lärande kring hembygd, vardagsliv och kulturarv. Ett av hennes första uppdrag var skapandet av Nordiska museets Lekstuga, som sedan även gick på export till USA.”

Medaljen för Hembygdsvårdande gärning 2022 tilldelades filosofie doktor Lars Gahrn och filosofie doktor i historia Sören Klingnéus.

”Lars Gahrn, fil dr, antikvarie vid Mölndals museum 1986–2020 (pension) har sedan unga år tillhört Mölndals Hembygdsförening och genom olika dokumentationsprojekt, på museet och inom hembygdsföreningen, tillvaratagit de äldre generationernas kunskap om liv och leverne i Mölndalsbygden. Otaliga är hans publikationer och artiklar om Mölndal ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Genom åren har han också byggt upp en gedigen kunskapsbank om Mölndal och dess invånare. Han är också en av de främsta kännarna av Gunnebo slott och dess ägare och har författat flera böcker om egendomen och familjen Hall.”

”Sören Klingnéus, fil.dr. i historia och tidigare lektor, Örebro universitet, har på ett föredömligt sätt, med stort engagemang och under många år bidragit till att stärka hembygdsrörelsen i Örebro län och han fortsätter ännu bidra. Han har lyft den lokala historien och drivit arbetet för att ta lokalhistoria till en akademisk nivå. Han har genom sitt arbete inom hembygdsrörelsen och den lokalhistoriska forskningen i Örebro län betytt mycket för kulturmiljö- och hembygdsvården.”

Medalj för Hembygdsvårdande gärning instiftades på Skansens 50-årsjubileum den 30 augusti 1941. Den utdelas av Nordiska museets nämnd för att hedra insatser inom kulturminnesvården. Utlysningen går ut till länsstyrelser, länsmuseer och hembygdsförbund, som i sin tur inkommer till Nordiska museets nämnd med nomineringar.

Resestipendier ur Harald Hvarfners minnesfond tilldelades Susanne Beckmann och Samuel Thelin, producenter på Malmö Museer. Stipendium ur Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare tilldelades Malin Stengård, doktorand i nordisk etnologi vid Åbo Akademi.

(2022-11-01)

Se även Medaljer och stipendier från Nordiska museet (2019-10-30)