Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta

Idén om ett medborgarhus kom krisåret 1917, tätt efter det riksdagsval som skulle bli slutet på högreståndsamhället. Här presenteras för första gången det omstridda och älskade Medborgarhusets åttioåriga historia i samlad form.

Kampen för Medborgarhuset fördes parallellt med de större striderna för demokratisering: om allmän och lika rösträtt, för folkbildning, för folkhälsa. Om Stadshuset 1923 blev sinnebilden för det nya demokratiska styret, blev Medborgarhuset 1939 symbolen för det röstande folket som resurs – för kropp, själ och bildning – oavsett kön, politik eller tro.

I Astrid Hasselrots bok finns allt med: Medborgarhusets betydelse för fredstanken, funktionalisternas vrede över ritningen och placeringen, Götgatskravallerna, hörsalarnas djärva diskussionsklimat på fyrtiotalet, det blomstrande femtiotalet speglat i Elsa Olenius världsberömda barnteater, föreningslivets sjuttiotal med Klubb Kult och Cirkus Cirkör, debatten om Debaser. Reportagebilderna från badet, biblioteket, kursverksamheten och barnteatern är tagna år 2016 – och har redan blivit historia. Framtiden kan också anas – i bilder från den bitvis dramatiska ombyggnaden 2017–2020.

Intervjuade är bland andra historikern Yvonne Hirdman, förre kulturministern Bengt Göransson, barnteaterpionjären Ingrid Edström, Medis- och Dramatenskådespelaren Irene Lindh, förre badmästaren Frans Lugmair, kulturborgarrådet Jonas Naddebo och Medis-stammisen Ulla-Britt Törnlöv.

Astrid Hasselrot är författare och fackboksredaktör.

Astrid Hasselrot:
Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta
Stockholmia förlag
Utkom 2020