Medeltida fynd under Kungshuset i Lund

Kungshuset i Lund. Foto: Peter Westrup

Foto: Peter Westrup

I samband med projektering inför Statens fastighetsverks ombyggnad av Kungshuset i Lund har man funnit lämningar från golv som är äldre än Kungshuset, vilket innebär äldre än 1500-tal.

Kungshuset byggdes 1578 som kungligt residens inne i det mycket äldre ärkebiskopsresidenset som troligen byggdes omkring 1123. Delar av Kungshusets norra fasad anses tillhöra muren till ärkebiskopsresidenset.

– Om så är fallet innebär det att fynden som nu gjorts kan tillhöra byggnadsdelar i den sedan länge rivna borganläggningen som innehöll ärkebiskopsresidenset, säger Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk.

Där fyndet har gjorts ska en hiss placeras och lämningarna hade i så fall behövts tas bort.

– Men för att undvika det tittar vi nu på en annan teknisk lösning så att fynden bara kan täckas över och bevaras. Vi gör det arbetet på fredag den här veckan, säger Stefan Larsson.

Fynden under Kungshuset berättar en spännande historia om Lund som blev danskt ärkebiskopssäte redan tidigt 1100-tal. På cirka 1–1,45 meters djup under befintlig golvnivå har arkeologerna rensat fram bland annat murar, något som man vet är golv i form av tegel lagt i olika mönster i två olika rum och stenar, konstruktioner av sandsten med mera.

”Tillsammans utgör lämningarna en viktig pusselbit i förståelsen av vad som har hänt under olika faser på platsen före Kungshuset”, skriver Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet.

– De golv och murar som framkommit i samband med schaktningsövervakningen är unika, eftersom det är ovanligt att så intakta medeltida lämningar finns bevarade i en stående senare tillkommen byggnad, från efterreformatorisk tid, säger Aja Guldåker, projektledare för utgrävningarna av Kungshuset.

Statens fastighetsverk gör utgrävningen inför ett större ombyggnadsprojekt som handlar om att förbättra tillgängligheten till och i Kungshuset, förse det med nya tekniska installationer och en lokalförändring för rektor med kansli som ska flytta hit 2022. Stefan Larsson berättar att fastighetsverket har ett gott samarbete med både Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöavdelningen och de utsedda arkeologerna Kulturens arkeologer.

– Deras kunnande är viktigt eftersom de är involverade så snart vi behöver gräva i Lund, vilket sker återkommande. Hela centrala Lund vilar på ett stort kulturlager, avslutar Stefan Larsson.

Fynden under Kungshuset. Foto: Stefan Larsson/Statens fastighetsverk

Foto: Stefan Larsson/Statens fastighetsverk

(2020-11-18)