Medeltida skelett berättar Lunds historia

En av gravarna som undersöks på S:t Olofs gamla kyrkogård. Foto: Sydsvensk Arkeologi

En av gravarna på S:t Olofs gamla kyrkogård. Foto: Sydsvensk Arkeologi

Det är över trettio år sedan det genomfördes arkeologiska undersökningar på en kyrkogård i Lund. I anslutning till arbetet med att anlägga Lunds nya spårväg grävs det sedan en dryg vecka nedanför Allhelgonakyrkan. Här har hittills ett tiotal gravar på det som en gång var den medeltida Sankt Olofs kyrkogård grävts fram av arkeologer från Kulturen i Lund i samarbete med Sydsvensk arkeologi.

Läs artikeln på Skånska Dagbladet

(2017-10-20)