Svenskt spannmål

Den historiska betydelsen av spannmål kan knappast överskattas. När jordbruket uppstod för mer än 10 000 år sedan var det genom odling av de olika sädesslagen. Fram till våra dagar har spannmål varit avgörande för kultur, handel, arbete och livsmedelsförsörjning liksom för användningen av naturresurser och förändringar i landskapet. Boken Spannmål sätter svenska historiska sädesslag i fokus och beskriver hur odlingsmaterialet av vete, råg, korn och havre har utvecklats parallellt med odlingens teknik och ekonomi.

Mer specifikt handlar boken om de lokalt odlade och anpassade växter som kallas för lantsorter. Dessa sorter utgjorde basen i produktionen från jordbrukets begynnelse fram till slutet av 1800-talet. Lantsorter uppstod när jordbrukaren sådde, skördade och bevarade en del av skörden till nästa års sådd. Boken utgår ifrån olika typer av perspektiv och källor: historiska texter, genetiska analyser, studier av existerande och historiskt växtmaterial samt etnologiskt insamlade vittnesmål.

Har lantsorterna någon framtid? Tveklöst är spannmålen ännu en väsentlig del av samhället. I en föränderlig värld är dessutom mångfald en viktig faktor. Kan variationen i lantsorterna bevaras så kan spannmålen utvecklas och möta framtidens krav på kvalitet, klimatanpassning och odlingssäkerhet.

Bokens författare, Matti Wiking Leino, är agronom och docent i genetik.

Matti Wiking Leino:
Spannmål. Svenska lantsorter
Nordiska museets förlag
Utkom 2017