Medeltida vrak i Baggensfjärden

Ett medeltida vrak hittades när Nacka kommun skulle lägga ner en kabel på havsbottnen i Baggensfjärden.

– Det var mycket äldre än vi först trodde, säger marinarkeologen Jim Hansson, som var med när vraket upptäcktes.

Medeltida vrak i Baggensfjärden
Foto: Marcus Hjulhammar.

Vraket hittades i maj när Sjöhistoriska museet undersökte botten vid norra Älgö i Baggensfjärden i Stockholms skärgård inför den planerade kabelnedläggningen.

– Vi har ofta pratat om att vi sällan hittar äldre lämningar ute på öppet vatten – så det här var riktigt kul, säger Jim Hansson.

Arkeologerna kan se att fartyget varit byggt med klinkade bordläggningsplankor, som överlappar varandra. Det är ett gammalt nordisk sätt att bygga fartyg på, och samma teknik som vikingarna använde.

Älgövraket i Baggersfjärden
Foto: Marcus Hjulhammar.

Den ursprungliga längden har varit cirka 20 meter, men idag finns 17 meter kvar av kölen från akterstäven. Några spant och bottenstockar finns kvar och rester av bordläggningen. Skrovets botten är relativt intakt och bottenstockarna sitter på plats. Det ligger mängder med löst skeppstimmer i och omkring vraket.

– Vraket är utfallet, botten är synlig med delar av skeppssidorna liggandes på botten, men vraket är förhållandevis helt för sin ålder.

Alla tre träprover som togs visar att virket i fartyget är avverkat runt år 1485. Analysen visar också att virket troligen växt i nordöstra Danmark, och därför tror arkeologerna att fartyget också byggdes där.

– Det här är ett av få medeltida vrak vi känner till, så det känns riktigt bra. Det har ju annars nästan blivit inflation i 1600-tals vrak. I skärgården är nästan medeltiden som bortblåst, säger Jim Hansson.

(2010-07-10)