Gad Rausings pris på 1,5 miljoner till historikern Pirjo Markkola

Pirjo Markkola. Foto: Tommi Penttinen

Foto: Tommi Penttinen

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelas 2020 professor Pirjo Markkola, Tammerfors universitet, för hennes mångsidiga och nyskapande studier av den nordiska välfärdsmodellens historiska rötter. Priset delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Motivering:
De nordiska länderna är – i övriga världen – kända för allmän välfärd och hög grad av jämställdhet mellan könen. Många har forskat om den nordiska välfärdsmodellen men professor Pirjo Markkola har undersökt dess historiska förutsättningar på ett unikt sätt. Genom sin breda ansats har Pirjo Markkola visat att idéer och förhållningssätt kopplade till det lutherska arvet är viktiga komponenter för att förklara det samhällssystem vi har i Norden idag. Hon har också visat historieforskningens betydelse i vår samtid och hur historiska erfarenheter är nära kopplade till etiska frågor. Under hela sin forskargärning har Pirjo Markkola kombinerat insikter från olika fält och överskridit gränser precis på det sätt som är nödvändigt för att kunna nå verkligt framstående och varaktigt betydelsefulla resultat.

– Nordiskt samarbete har alltid utgjort en väsentlig del av min forskning och forskarbana, därför är jag extra glad och tacksam för detta prestigefyllda nordiska pris. Priset är ett erkännande att jag som historiker tillsammans med mina nordiska kollegor valt rätt riktning, säger Pirjo Markkola.

Pirjo Markkola har varit verksam som professor vid Åbo Akademi (2006–2009), Jyväskylä universitet (2009–2015) och Tammerfors universitet (sedan 2015). Hon har varit akademiforskare vid Finlands Akademi (1998–2003) och vice ordförande i Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle (2010–2015). Hon har varit huvudredaktör för Historiallinen Aikakauskirja (Finlands ledande periodiska skrift inom historisk forskning) och är sedan 2014 medlem i Finska vetenskapsakademien.

Gad Rausings pris instiftades av Kungl. Vitterhetsakademiens hedersledamot Gad Rausings tre barn till faderns minne och är akademiens största pris. Priset delas årligen ut av Kungl. Vitterhetsakademien till en framstående nordisk forskare inom ett antal angivna ämnesområden. Pristagaren tar emot 1,5 miljoner kronor.

Tidigare mottagare av Gad Rausings pris 
2019: professor Lena Liepe, Linnéuniversitetet
2018: professor Mogens Trolle Larsen, Köpenhamn
2017: professor Sten Ebbessen, Köpenhamn
2016: professor Erik A. Nielsen, Köpenhamn
2015: professor Sverre Bagge, Bergen
2014: professor Minna Skafte Jensen, Köpenhamn
2013: professor Jan Terje Faarlund, Oslo
2012: professor Kirsten Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn
2011: professor emeritus Åke Daun, Stockholm
2010: professor Vésteinn Ólason, Reykjavik
2009: professor Eva Österberg, Lund
2008: professor Simo Knuuttila, Helsingfors
2007: docenten, fil.dr Mogens Herman Hansen, Köpenhamn
2006: professor Heikki Räisänen, Helsingfors
2005: museuminspektör, fil.dr Jørgen Jensen
2004: professor emeritus Ulf Teleman, Lund

(2020-02-20)