Målet var att Medeltidens värld i Götene kommun skulle vara sålt eller utarrenderat senast i tisdags då bolaget hade möte. Men det enda beslutet som fattades var att parkens viltstängsel skall säljas. [GT]

https://expressen.se/gt/medeltidens-varld-ska-saljas—bitar-till-salu/