Mediearkiv kan samlas under ett tak

Utbildningsdepartementet undersöker möjligheterna att slå samman Statens ljud- och bildarkiv med Kungliga Biblioteket. Myndigheterna samarbetar redan med varandra och den tekniska utvecklingen leder till att deras verksamhetsområden möts.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2008-04-03)