Utbildningsdepartementet undersöker möjligheterna att slå samman Statens ljud- och bildarkiv med Kungliga Biblioteket. Myndigheterna samarbetar redan med varandra och den tekniska utvecklingen leder till att deras verksamhetsområden möts. [SvD]

https://www.svd.se/mediearkiv-kan-samlas-under-ett-tak