Mellankrigstider

År 1919 var Sverige ett fattigt jordbruksland befolkat av pigor och drängar där förändring stod för dörren. En ny författning lovade demokrati när kvinnor också fick rösta. En ny entreprenörsanda skapade nya näringar. Nya radikala idéer och ny teknik föddes ur det första världskrigets katastrof: film, radio, jazz, kortklippta kvinnor som dansade charlston med silkesklädda ben …

År 1939 var Sverige ett stabilt demokratiskt land prisat för sin ”Middle Way”. Sedan 1932 styrt av trojkan Per Albin Hansson, Ernst Wigforss och Gustav Möller där en ny ekonomisk och social reformpolitik lade grunden för medborgarhemmet.

”Idag växer vårt behov av historia i takt med den mörknande framtiden och den politiska hjälplösheten. Mellankrigstider vill råda bot på en förenklad eller förvanskad historieskrivning som skapar farliga myter i populismens tjänst”, skriver förlaget.

Yvonne Hirdman har varit professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet och professor i genushistoria vid Stockholms universitet. Nu är hon verksam på samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och vid Stockholms universitet. Hon har i många år forskat om välfärdsstat och genusordning. År 2010 tilldelades hon historiepriset Hertig Karls pris.

Yvonne Hirdman:
Mellankrigstider
Ordfront förlag
Utkom 2023