Mer tillgängligt kulturarv med Kulturarvs-IT

Arkivlokal. Foto: Lars Kennerstedt (CC BY)

Foto: Lars Kennerstedt (CC BY)

Under 2017 fördelar Riksantikvarieämbetet över tio miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige. Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionshinder. Sammanlagt har 20 institutioner beviljats bidrag.

– Bidraget till Kulturarvs-IT är en hjälp när museerna ska digitalisera det omfattande material de har i sina samlingar. Det skapar också delaktighet för människor med funktionshinder som ytterst är de som ser till att tillgängliggöra detta rika kulturarv, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som normalt står utanför arbetslivet. Arbetsledaren leder grupper på fem till tolv personer som registrerar och digitaliserar samlingar och arkivmaterial så att allmänheten kan ta del av materialet på webbplatser eller via databaser. Under år 2016 hanterades mer än 340 000 poster. Omkring hälften av det som hanteras är fotografier. Resten kan handla om föremål som vykort, kartor, handlingar och ljudband.

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial.

(2017-04-16)