Mest män migrerade till Europa under forntiden

Mattias Jakobsson (blå tröja) och Pontus Skoglund (ljus tröja) vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt

Mattias Jakobsson. Foto: Mikael Wallersted

DNA-teknik avslöjar att det nästan bara var män som kom under den andra stora folkvandringen från öst, troligen unga krigare som letade nya territorier.

Hör Vetandets värld

(2017-02-22)