Skärva herrgård i Karlskrona riskerar att hamna i fel händer vid en exekutiv försäljning. Därför uppmanar länsstyrelsen staten att köpa fastigheten, som byggdes i slutet av 1700-talet av skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapman i samarbete med amiral Carl August Ehrensvärd. [SVT Blekingenytt]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/staten-uppmanas-kopa-skarva-herrgard