Staten uppmanas köpa Skärva herrgård

Skärva herrgård i Karlskrona riskerar att hamna i fel händer vid en exekutiv försäljning. Därför uppmanar länsstyrelsen staten att köpa fastigheten, som byggdes i slutet av 1700-talet av skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapman i samarbete med amiral Carl August Ehrensvärd.

Läs artikeln på SVT Blekingenytt

(2010-10-19)