Färgrester på Gribshundens stävfigur

Gribshundens stävfigur. Foto: Blekinge Museum

Gribshundens stävfigur. Foto: Blekinge Museum

Danska experter på Nationalmuseet i Köpenhamn kan nu slå fast att det finns pigmentrester på den spektakulära stävfiguren från skeppet Gribshunden som sjönk utanför Ronneby år 1495. Detta innebär att figuren med stor sannolikhet har varit bemålad. Frågan är hur? Kanske kan utökade undersökningar av sedimenten ge svar.

– Detta är en viktig pusselbit för förståelsen för det unika skeppet och dess funktion, liksom för kunskapen om hur skepp från Columbus tid verkligen såg ut. Gribshunden är det bäst bevarade 1400-talsskeppet i världen, säger Siiri Irskog på Blekinge museum i Karlskrona, som beställt analysen och som förvaltar fynden från skeppet.

– Att kunna visa att stävfiguren var bemålad tydliggör också bilden av hur det var att möta skepp vid denna tid, inte minst i strid när målet var att borda fienden. Ganska skrämmande helt enkelt.

Danska Nationalmuseets konservator Kristiane Straetkvern leder arbetet med stävfiguren i Köpenhamn. Hennes kollegor har genomfört färganalysen med hjälp av röntgenfluorecensanalys (XRF) och mikrokemiska tester, liksom spektroskopi.

– Tyvärr går det inte att se vilka färger som använts, pigmenten är för fragmentariska och kontaminerade. Men vi vill gärna undersöka sedimentet på bottnen där figuren legat för att se om det kan finnas ytterligare spår där. Men självklart är det spännande redan nu, med de här resultaten, säger Kristiane Straetkvern.

Kristiane Straetkvern menar att stävfiguren med tanke på sin ålder är i gott skick, men att de utsirade detaljerna i ”ansiktet” är mycket ömtåliga och behöver mycket omsorg under konserveringsprocessen.

De båda museerna diskuterar nu ett fördjupat dansk-svenskt samarbete, där forskningen finns i centrum. Samverkan inriktas dessutom på att lyfta den gemensamma historien i regionen – staden Ronneby var ju exempelvis dansk vid tiden för förlisningen.

(2017-02-21)

Se även Vrak från 1400-talet identifierat som Gribshunden (2013-05-17)