Metalldetektorsökning i Närke

Foto: Mikael Lander

Foto: Mikael Lander

Sökandet efter forntida fynd i Närkemyllan med hjälp av metalldetektor fortsätter. Den 15–17 oktober arrangerar Örebro läns museum och Sveriges Metallsökarförening i samarbete med hembygdsföreningen Glanshammars Sockensmagasin en publik undersökning med metalldetektorer vid Storsicke i Glanshammar.

Allmänheten bjuds in till guidade visningar med möjlighet att själv prova på hur det är att söka efter fynd med metalldetektor.

För den som är intresserad av arkeologi och förhistoria är hela området kring Glanshammar och särskilt längs Äverstaån en av Närkes mest spännande platser. Storsicke har ett strategiskt läge på höjden, med närhet till Äverstaån och äldre färdvägar, under både förhistorisk och historisk tid. Ett par kilometer uppströms ån gjordes för över 70 år sedan ett unikt bronsåldersfynd – Hassleskatten.

Vid Storsicke har man även hittat fynd från järnålder som tyder på att människor bott och även framställt järn på platsen. Det förekommer även medeltida lösfynd och platsen har historiska belägg från 1478 och framåt.

Länsmuseet kommer samtidigt att finnas på plats med en mobil utställning där några av de metallföremål som tidigare hittats visas, och även den fina kopian av Hassleskatten. Personal från museets Landskapsobservatorium medverkar, och vill prata om det som dyker upp ur marken med besökare och allmänhet, men också om landskap, historia och framtid i Glanshammar.

(2021-10-10)