Omsorg och grymhet i samhällets barnavård

Omsorg, fostran och straff är genomgående teman i barnavårdens historia. ”Vårt moraliska ansvar inför den Andre ger grunden till omsorg och gemenskap – ur vårt moraliska förakt för dem som inte är som vi uppstår grymheten.”

Boken I god tro handlar om den tunna gränsen mellan omsorg och grymhet och kampen för upprätthållandet av samhällsordningen. Fokus ligger på samhällets ansvar för fattiga barn och barnfamiljer – i dag och i förfluten tid.

Den sociala barnavården uppstod när välfärdssamhället omvandlade gamla moraliska värderingar om fattigdom och fattiga till rationell socialpolitik. Barnavården fick då ansvar för vården av barn och unga, men också för att upprätthålla gränsen mellan välfärdsstaten och ”det sociala”. Motsättningen täcktes över av en ideologi om barnavård.

”Som socialpolitisk institution betraktad har den sociala barnavården varit en framgång: den bidrar till att upprätthålla en god samhällsordning. Men vad beträffar att ge hjälp till barn och unga måste den ses som ett misslyckande”, skriver Claes Levin.

Claes Levin är legitimerad psykolog, filosofie doktor i socialt arbete och tidigare prefekt vid Socialhögskolan i Lund. Han har tidigare bland annat givit ut Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe.

Claes Levin:
I god tro. Omsorg och grymhet i samhällets barnavård
Arkiv Förlag
Utkom 2021