Metaller och dess användning är en grundpelare i samhällets utveckling. Varför skulle vi annars använda begrepp som järnålder och bronsålder? Boken Metaller, hantverkare och arkeologi ger ett helhetsperspektiv på bruket av hantverksmetaller – från järn till guld och från nutid till forntid.

Studien startar i nutiden och gräver sig på arkeologers vis ner genom metallhantverkets ”kulturlager” mot äldre tider. Nedslag görs i Sverige, men också i andra länders olika epoker. I centrum finns de skapande människorna som ligger bakom varje föremål.

När man ser en metallhantverkare hantera verktyg som utvecklades långt före Kristi födelse, är det uppenbart att det finns släktskap och förbindelser mellan dagens och äldre tiders arbete. Det unika bildmaterialet låter oss ta del av vackert och funktionellt hantverk som fångar sinnet och fantasin, oavsett om det kom till för tusen år sedan – eller i dag.

Med boken vill Hemslöjdens förslag inspirera och stimulera såväl hantverkare som historieintresserade och forskare. Tyngdpunkten ligger på svenskt fyndmaterial från tidig medeltid och yngre järnålder med utflykter till andra länder och epoker. Boken avslutas med en omfattande ordlista med engelska översättningar av hantverkstermer och en gedigen litteraturlista där intresserade kan leta sig vidare inom området.

Gustaf Trotzig är professor emeritus i laborativ arkeologi. Han har djupa såväl akademiska som praktiska kunskaper om metallhantverk och har bl.a. förestått arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms universitet samt undervisat vid hantverksutbildningen på Sätergläntan hemslöjdens gård i Insjön.

Gustaf Trotzig:
Metaller, hantverkare och arkeologi. Från nutid till forntid
Hemslöjdens förlag
Utkom 2014